Det er dessverre en kjensgjerning at mindre og mellomstore virksomheter stadig oftere blir utsatt for ulike former for datatyveri.

  • Har du som virksomhetsleder full kjennskap til sikkerheten i løsningen du benytter?
  • Deler brukerne brukernavn og passord?
  • Hvor godt er løsningen sikret?
  • Er det noen åpne bakdører i nettverket eller på server?
  • Har ansatte tilgang til data de egentlig ikke skal ha tilgang til?

I Codeo har vi arbeidet lenge med fokus på sikkerhet i våre løsninger. Vår påstand er at sikkerheten må være i fokus i både databasen, applikasjonen og i selve driftsmiljøet. Denne artikkelen omhandler hvordan Codeo ved hjelp av FileMakers innebygde mekanismer kan tilby sikkerhet på alle nivåer.

  • Sikkerhet i datalaget
  • Sikkerhet i applikasjonen
  • Passordpolitikk
  • Kryptering av databasene
  • Kryptering av nettverkstrafikken

Ta kontakt med Codeo dersom du ønsker en vurdering av sikkerheten i din FileMaker-løsning.

Category
Tags

Comments are closed