codeo_logo_180 Nyheter fra Codeo
26mai

Sikkerhet fra innsiden og utsiden

Skrevet av Andreas Haandlykken

Det er dessverre en kjensgjerning at mindre og mellomstore virksomheter stadig oftere blir utsatt for ulike former for datatyveri.

  • Har du som virksomhetsleder full kjennskap til sikkerheten i løsningen du benytter?
  • Deler brukerne brukernavn og passord?
  • Hvor godt er løsningen sikret?
  • Er det noen åpne bakdører i nettverket eller på server?
  • Har ansatte tilgang til data de egentlig ikke skal ha tilgang til?

I Codeo har vi arbeidet lenge med fokus på sikkerhet i våre løsninger. Vår påstand er at sikkerheten må være i fokus i både databasen, applikasjonen og i selve driftsmiljøet. Denne artikkelen omhandler hvordan Codeo ved hjelp av FileMakers innebygde mekanismer kan tilby sikkerhet på alle nivåer.

  • Sikkerhet i datalaget
  • Sikkerhet i applikasjonen
  • Passordpolitikk
  • Kryptering av databasene
  • Kryptering av nettverkstrafikken

Ta kontakt med Codeo dersom du ønsker en vurdering av sikkerheten i din FileMaker-løsning.

 Tilbake  Oversikt Neste