I samarbeid med ortopediske verksteder lager vi NOBS – et integrert ERP- og EPJ-system, skreddersydd for hverdagen til travle ortopediingeniører. Codeo har arbeidet med ortopediske verksteder siden 2002, og NOBS bygger videre på denne erfaringen.

NOBS brukes i dag av de største, og de fleste, ortopediske verkstedene i Norge.

NOBS er laget for å dekke behovene til ortopediingeniører, teknikere, administrasjonsmedarbeidere og andre som er involvert i produksjonen av ortopediske hjelpemidler og oppfølging av brukerne av hjelpemidlene. Dette inkluderer

  • Fleksibelt system for bruk av standardiserte og alternative målskjemaer.
  • Hel- og delautomatisert oppfølging av pasienter ved hjelp av SMS.
  • Detaljert styring av tilgang til funksjoner og sensitiv informasjon.
  • Journalsystem med mulighet for tilgangsstyring basert på journalnotatkategori og brukerens rolle i bedriften.
  • Lagerstyring og andre logistikkfunksjoner, som integrasjon mot Consignor.
  • Fakturering av NAV via ORTOK-systemet.
  • Integrasjon mot regnskapssystemer.
  • Fleksibel rapportering med manuelt og automatisk genererte rapporter.
  • Valgfrie tilleggsmoduler som kan brukes for å utvide funksjonaliteten i systemet.

NOBS er i kontinuerlig utvikling og det legges ukentlig inn forbedringer og funksjonsutvidelser. Forbedringene er basert på den tette dialogen vår med de ortopediske verkstedene som bruker systemet.