Gode FileMaker-løsninger starter med et rammeverk

Alle Codeos løsninger baseres på vårt eget rammeverk, Codeo Next. Dette rammeverket er summen av lang erfaring, oppdatert kunnskap og smarte metoder. Dette gir Codeo et teknologisk fortrinn. Nedenfor finner du eksempler på hva Codeo har utviklet med FileMaker og Codeo Next.

Enhetlig design – Robust funksjonalitet – Stabilitet – Gjennomarbeidet sikkerhetsmodell – Smarte funksjoner

 Tilbake  Oversikt Neste