Codeo Next FileMaker rammeverk

CRM, ERP, FileMaker
Prosjektdetaljer

Kunde: Coded Next

dato: 12th nov, 2014

Om prosjektet

Codeo Next FileMaker rammeverk

Alle Codeos løsninger baseres på et FileMaker rammeverk, Codeo Next. Dette sikrer enhetlig design, robust funksjonalitet og stabilitet gjennom alle moduler i løsningen. Vi kan også benytte rammeverket Codeo Next når vi konverterer eldre FileMaker-løsninger. På denne måten kan vi sikre at løsningen utnytter de mest moderne og mest fremtidsrettede utviklingsteknikkene i FileMaker. Rammeverket er allerede oppdatert for FileMaker 14.

Hovedmoduler

Moduler bygges opp som en samling med funksjoner som er logisk knyttet til de arbeidsoppgaver som skal utføres. Brukeren bytter modul fra Modulmenyen som vist under.

CodeoNext_MenuSub CodeoNext_MenuSub-300x22

 

Undermoduler

En undermodul består av flere undermoduler som representerer hvert enkelt skjermbilde som skal vises. Merk at tilgang til undermoduler er tilgangsstyrt. Brukeren velger undermodul ved å velge fra Undermoduler som vist under.

CodeoNext_MenuSub CodeoNext_MenuSub-300x22

 

Codeo Security

Et system basert på Codeo Next følger en gjennomgående struktur basert på en sikkerhetsmodell, samt hvilke funksjoner som skal være tilgjengelig i de ulike prosessene i virksomheten. Man kan derfor med samme standardsystem sette sammen moduler som er tilpasset den enkelte enkelte avdeling og den enkeltes funksjon.

Codeo Next inneholder en rekke funksjoner som gjør at du jobber smartere: Codeo Smart Workflow.

 • Fortsett der du slapp
  Systemet husker automatisk hva du gjorde sist gang i hver modul. Ved neste pålogging fortsetter du der du sluttet forrige økt.
 • 10 siste redigeringer huskes
  Hver modul husker automatisk de ti siste postene du markerte. Ved hjelp av menyvalget 10 siste, vises de ti siste postene du var inne på.
 • 10 siste søk huskes
  Hver modul husker automatisk de ti siste søkene du utførte. Du henter fram de ti siste søkene ved å klikke på filterknappen. Du kan ta vare på de søkene som du ønsker å bruke.
 • Faste søk kan lagres
  Det er enkelt å lagre faste søk.
 • Påminnelser og aktiviteter
  Du kan legge inn påminnelser på ulike steder i NOBS som vises i en egen oversikt på Min side.

 

Codeo Mobile Framework

I Codeo Mobile Framework inngår funksjonalitet som gjør det effektivt å utvikle profesjonelle mobile applikasjoner som fungerer slik du forventer det.

 • Rammeverk for synkronisering
 • Støtter iOS, Mac og Windows
 • Mulighet til å arbeide offline med data
 • Full synkronisering
 • Overfør nye poster fra server
 • Overfør endrede poster til server
 • Overfør nye poster til server

 

Codeo Web Framework

På samme strukturerte måte som for Codeo Next, benytter vi Codeo Web Framework under utvikling av våre PHP-løsninger som integreres med FileMaker.

»
 Tilbake  Oversikt Neste