DSS

Prosjektdetaljer

Kunde: ODDS

dato: 04th mai, 2015

Om prosjektet

Codeo Norge har levert et prosjektoppfølgingssystem for trykksaker til DSS. Systemet er basert på FileMaker og rammeverket Codeo Next.

  • Komplett kontaktregister integrert med LDAP
  • Ordremodul integrert med Impleo
  • Ordrebehandling med fakturering
  • Prosjektoppfølging

Codeo Norge har stått for utvikling, prosjektledelse, opplæring og dokumentasjon av løsningen.

« »
 Tilbake  Oversikt Neste