Vår historie.

2013

Andreas og Jørn starter opp Codeo Norge, og etablerer samarbeid med Codeo i Danmark! Den første prototypen av NOBS utvikles i fellesskap, med:

  • Tilgangsstyring av moduler, undermoduler og datatabeller.
  • System for navigering.
  • Utforming av brukergrensesnitt, benyttet på tvers av moduler.

2014

Startet utvikling av NOBS V.1 og prosjektsystem for DSS. I NOBS blir journaldelen utviklet, og generell håndtering av alle dokumenttyper.

NOBS V.1 testes forsiktig ut hos de første kundene.

Utviklingen av NOBS V.2 er igang, med NAV-fakturering og vedtakshåndtering.

NOBS V.3 settes i drift.

2018

Flere større kunder tegner avtale for å ta i bruk NOBS, og intens videreutvikling iverksettes. Linda blir en del av teamet.

2019

Vi flytter inn i større lokaler, og får kontor i Hamar. Thomas starter hos oss.

2020

NOBS V.4 settes i drift, og vi går live med flere større kunder.

2021

Vi blir utnevnt som gasellebedrift!
Sine blir en del av teamet.

2022

Vi blir godkjent som lærlingbedrift, og Joakim blir vår første lærling.

2023

Vi setter oss mål om å bli enda bedre.

Verdier vi strekker oss etter.

Verdigrunnlaget i Codeo Norge AS forteller oss hvordan vi skal imøtekomme forretningsideen og strategier. Våre verdier er veivisere og motivasjon for å ivareta, arbeide for, og verne om idealet for handlingene våre.

Innovasjon

Vi skal være nyskapende og alltid søke å forstå kundenes behov, slik at vi utvikler produkter og tjenester i tråd med kundens fremtidige behov.

Respekt

Vi skal behandle medarbeidere, kunder og samarbeidspartnere med respekt og ydmykhet.

Relasjoner

Vi skal fremstå som kundevennlige og løsningsorienterte og bygge gode relasjoner med våre kunder og samarbeidspartnere.

Trygghet

Vi skal ha gode rutiner slik at medarbeidere opplever trygghet i utførelsen av sine arbeidsoppgaver.

Vi står sammen i et større nettverk.

I samarbeid med andre, er utveksling av kompetanse veldig viktig for oss. Codeo i Danmark har stått sentralt for oss hele veien, og er fortsatt en viktig bidragsgyter. Vi arbeider kontinuerlig med å vedlikeholde og fornye kompetanse internt, og sørge for en jevn fordeling av alder på medarbeidere. I tillegg er vi Claris Platinum Partner, og del av et større nettverk av profesjonelle utviklere med tilgang til kompetanse fra hele verden.

Våre kunder.

Vi støtter Leger Uten Grenser.

I tråd med våre verdier respekt og trygghet ønsker vi å bidra til trygghet for medmennesker og støtter derfor Leger uten grenser sitt arbeid som er uavhengig av politiske, økonomiske eller andres interesser. I 2021 kom 97 prosent av midlene til Leger uten grenser fra private givere.

Leger uten grenser gir gratis helsehjelp til de som trenger det basert på behov. Det spiller ingen rolle hvilket land de kommer fra, hvilken religion de tilhører, eller hvilke politiske meninger eller ståsted de har. Leger Uten Grenser tar ikke side i konflikter, og støtter heller ingen krigførende parter i en konflikt.