Prosjekter

Alle Codeos løsninger baseres på vårt eget rammeverk, Codeo Next. Dette rammeverket er summen av lang erfaring, oppdatert kunnskap og smarte metoder. Dette gir Codeo et teknologisk fortrinn. 

Nedenfor finner du eksempler på hva Codeo har utviklet med FileMaker og Codeo Next.

NOBS

I samarbeid med ortopediske verksteder lager vi NOBS – et integrert ERP- og EPJ-system, skreddersydd for hverdagen til travle ortopediingeniører.

Codeo har arbeidet med ortopediske verksteder siden 2002, og NOBS bygger videre på denne erfaringen.

DSS

Codeo Norge har levert et prosjektoppfølgingssystem for trykksaker til DSS. Systemet er basert på FileMaker og rammeverket Codeo Next.

Komplett kontaktregister integrert med LDAP Ordremodul integrert med Impleo Ordrebehandling med fakturering Prosjektoppfølging

Codeo Norge har stått for utvikling, prosjektledelse, opplæring og dokumentasjon av løsningen.


Filemaker integrert med Consignor

Alle bedrifter med et visst volum for utsending av pakker, krever en dataløsning som gjør det mulig å sende EDI, dvs. bestille forsendelser fra Posten og andre transportører elektronisk. På denne måten er du sikret at den oppdaterte adresseinformasjonen i din CRM- eller ERP-løsning blir brukt på dine forsendelser.

Løsningen kan skreddersys og tilpasses, du kan styre SMS-varsling med mer. Og vi kan sørge for at dine medarbeidere kan hente ut status på forsendelser direkte i FileMaker fra Consignor sine Web Services.

Tjenester

Codeos medarbeidere har alle arbeidet lenge med virksomhetskritiske løsninger. Vår viten og erfaring kombinert med en grunnleggende interesse for å lage gode brukeropplevelser for våre brukere, gjør at vi forsøker å strekke oss litt lenger. Profesjonelle FileMaker-løsninger er vår spesialitet.

KONSULTASJON I FILEMAKER

CODEO er spesialister på FileMaker-utvikling. Våre FileMaker-konsulenter er sertifiserte.

WEBUTVIKLING

CODEO kan tilpasse din WordPress-løsning slik at informasjonen overføres mellom WordPress og FileMaker.

SKREDDERSYDD PROGRAMVARE

CODEO kan utvikle programvare som passer til din virksomhet og dine arbeidsoppgaver.

KURS I FILEMAKER

CODEO kan tilby skreddersydde kurs for de som vil lære mer om FileMaker.

Om oss

Velkommen til det ledende FileMaker-miljøet i Norden!

Ønsker du å utvikle en skreddersydd virksomhetsløsning som både fungerer på PC, Mac, iPhone, iPad og på nett?

Codeo kan hjelpe deg med å realisere dette ønsket!

Andreas Haandlykken

Daglig leder Codeo Norge. Ansvarlig for teknologi og forretningsutvikling.

Jørn M. Jenssen

Ansvarlig for kundeforhold, prosjektledelse og generell teknologi.

Trond W. Madsen

Prosjektleder og salgsansvarlig.

Mobil: 907 58 191

Thomas Alf Holmemo

Prosjektleder

Patrick
Solberg

Supportmedarbeider og utvikler.

Linda Kristin Sletten

Kontorleder

Mobil: 902 75 999

Carsten
Levin

CEO og prosjektansvarlig, Codeo Danmark

Bo Sigaard Andersen

Prosjektkoordinator og teknisk sjef, Codeo Danmark

Kontakt oss

+47 953 34 310

    Codeo Norge AS © 2019. All rights reserved.