Personvernerklæring for Codeo Norge AS.

Når du er i kontakt med oss, beskriver personvernerklæringen hvilke opplysninger om deg vi samler inn, grunnlaget for innsamlingen, og hvilke rettigheter du har i relasjon til vår behandling av dine personopplysninger.

Personopplysninger er alle opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson.

Kontaktinformasjon.

Kontorleder:
Navn: Linda Kristin Sletten
E-post: lks@codeo.no
Telefonnummer: +47 902 75 999

Daglig leder og behandlingsansvarlig:
Navn: Andreas Haandlykken
E-post: ah@codeo.no

E-post for henvendelser om personvern: personvern@codeo.no

Behandlingsansvarlig.

Daglig leder Andreas Haandlykken, er på vegne av Codeo Norge AS behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger. Ifølge personvernforordningen, artikkel 12(2), skal behandlingsansvarlig legge til rette for at du som kunde kan utøve dine rettigheter i henhold til artikkel 15-22.

I tillegg til denne personvernerklæring, gjelder for kunder og samarbeidspartnere i prosjekter hvor vi er dataansvarlige, også Databehandleravtalen.

Databehandleravtalen beskriver hvilke rettigheter og plikter du som kunde har hos oss, dersom du eller din bedrift skulle benytte seg av våre tjenester. Formålet er å sikre at behandlingen av personopplysninger skjer på en trygg og rettslig korrekt måte.

Formålet med behandlingen.

For å ivareta personopplysninger som vi mottar via kontakt oss på nettsiden, lagrer vi følgende personopplysninger:

 • Navn
 • E-post adresse

I rekrutteringsprosesser, vil disse personopplysningene lagres når vi mottar søknad:

 • Navn
 • E-post adresse
 • Telefonnummer
 • CV
 • Attester og vitnemål

Disse opplysningene slettes når prosess er ferdig, og CV lagres kun hvis søker ønsker det. (Åpne søknader)

For å ivareta forpliktelser i samarbeidspartneravtalen, lagrer vi følgende personopplysninger:

 • Navn og kontaktperson
 • E-post adresse
 • Telefonnummer
 • Avtale
 • Betaling, levering og fakturahistorikk

For å ivareta forpliktelser i kundeavtalen, benyttes følgende personopplysninger:

 • Navn og kontaktperson
 • E-post adresse
 • Telefonnummer
 • Avtale
 • Betaling, levering og fakturahistorikkUtlevering av opplysninger til tredjeparter.

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på noen annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

Sletting av personopplysninger.

Opplysninger som vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare, vil lagres opp til 5 år. Andre personopplysninger slettes når det ikke lenger er et formål å lagre de.

Informasjonssikkerhet.

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll.

Rettigheter for den registrerte.

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Derfor kan du til enhver tid kreve innsyn i og/eller flytting av egne personopplysninger. Du har også muligheten til å kreve retting eller sletting av opplysninger om deg.

I strid med reglene, kan det klages til datatilsynet.

 • Codeo Norge AS, Østensjøvn. 36, 0667 OSLO, Norway Tlf +47 953 34 310 Web: www.codeo.no