Vi jobber med.

Vår motivasjon er å gjøre brukernes hverdag lettere, og vi jobber systematisk med forbedringsforslagene vi får fra brukerne - de som opplever funksjonalitetene i hverdagen. Av og til medfører dette større endringer i arbeidsflyten, men ofte utgjør også små detaljer mye for å gjøre brukeropplevelsen bedre.

NOBS, et ERP- og EPJ-system for ortopedibransjen.

Brukes av store, mellomstore og små aktører i Norge.

Les mer>

Et prosjektsystem for DSS.

Systemet er basert på vårt rammeverk og dekker behovet til ulike tjenesteområder. Her med ordre-, prosjekt-, kunde- og faktureringsfunksjoner.

Les mer>

Systemene våre har en bred sammensetning av funksjoner.

Det å ha gjennomgående fokus på personvern og styring av tilganger, er viktig når vi utvikler systemene våre, sånn at brukeren kun har tilgang til informasjonen som trengs for å gjøre jobben.

 • Tilgangsstyring - hva de ulike medarbeiderne skal ha tilgang til
 • Prosesstyring - tilpasse prosesser og flyt etter brukergruppe
 • Ledelsens gjennomgang - med statistikk og sertifiseringer
 • Avvikshåndtering - behandling av tilbakemeldinger og avvik
 • Utskriftsformatering - ferdige maler som fylles med data etter kontekst
 • Lager og logistikk - oversikt, håndtering og plukk av varer
 • Ordre - ordre tilknyttet pasient, journalnotater og arbeidsoppgaver
 • Betalingslogistikk - utregning og betaling med integrerte betalingsløsninger
 • Bestillinger og innkjøp - generering av bestillinger til leverandør
 • Journal og dokumentarkiv - oversikt over detaljer tilknyttet pasient, og lagrede dokumenter
 • Kontaktregister - register med medarbeidere, pasienter og involverte parter
 • Innkalling og oppfølging - funksjon for å kalle inn pasient
 • Kalender og avtaler - oversikt over planlagte hendelser, internt og med pasient
 • Arbeidsoversikt og timeføring - få oversikt over registrert arbeid, og timeføring
 • Rapporter - gjennom utvalg av registrert data

Hvordan vi jobber

Vår motivasjon er å gjøre brukernes hverdag enklere.

Tett samarbeid med brukerne våre.

Åpne og ærlige om muligheter og begrensninger.

Sørger for at interne og eksterne systemer snakker sammen.

Innebygd personvern som standard.

Utvikler skisser og prototyper raskt, så veien mellom konsept til ferdig produkt er kort.