Vår motivasjon er å gjøre brukernes hverdag enklere.

For at våre brukere skal få gjort jobben sin effektivt og på en god måte, er det viktig at utstyret og systemene de trenger er tilrettelagt måten de arbeider på.

Tett samarbeid med brukerne våre.

Vi vet at de som bruker systemene hver dag sitter på verdifull innsikt. Derfor samarbeider vi tett med brukerne våre, for å få et bedre inntrykk av hva de trenger og hvor skoen trykker. Dette samarbeidet gir brukerne et bedre system som kan dekke deres behov.

Åpne og ærlige om muligheter og begrensninger.

Det er viktig for oss at våre kunder skal kunne stole på oss, og bruke oss som langsiktige samarbeidspartnere. Derfor legger vi vekt på å være åpne og ærlige i dialogen med kundene, både om muligheter og begrensninger.

Sørger for at interne og eksterne systemer snakker sammen.

Vi tilrettelegger for at interne og eksterne systemer kan snakke med hverandre, og utveksler informasjon. På denne måten bygger vi en bro mellom bedriftens ulike systemer, så det fremstår som ett samlet system.

Innebygd personvern som standard.

Det å ha gjennomgående fokus på personvern og styring av tilganger, er viktig når vi utvikler systemene våre. Innebygd personvern skal sørge for at brukeren av systemet kun har tilgang til den informasjonen som trengs for å utføre jobben.

Utvikler skisser og prototyper raskt, så veien mellom konsept til ferdig produkt er kort.

Den fleksible grunnmuren som systemene våre bygges på, gir oss mulighet til å jobbe smidig og effektivt. - Vi kan utvikle skisser og prototyper raskt, slik at veien mellom konsept og ferdig produkt er kort.

Andreas, Jørn, Thomas og Sine på kursrommet
Andreas, Jørn, Thomas og Sine på kursrommet

Vi gjør forenklinger hver dag.

Mye papir og mange regneark?

Drukner du i papirarbeid? Papirarbeidet ditt kan digitaliseres og automatiseres, slik at du får bedre tid til viktigere oppgaver.

Systemene våre samler inn data som enkelt kan hentes frem i rapporter, og kan sendes på mail manuelt og automatisk. Fysiske huskelapper kan også erstattes av digitale påminnelser.

Mange systemer å forholde seg til?

Overflødig programvare kan forenkles ved å samle all informasjon i ett system, noe som effektiviserer arbeidsoppgaver.

Arbeidsflyten tilpasses til hver enkelt medarbeidergruppe. Dermed trenger man ikke forholde seg til knapper og funksjoner man aldri bruker.

Lei av utilgjengelige leverandører?

Når vi har levert et system, stiller vi opp for kundene i etterkant. Finner du ikke svar i dokumentasjonen, kan du kontakte oss for å få hjelp. Vi svarer fortløpende på e-post og er tilgjengelige via telefon når det er noe som haster.

Interessert i å vite mer?

Kontakt oss>