Tilgjengelighetserklæring for Codeo Norge AS.

Selv om Codeo Norge ikke er del av offentlig sektor, ønsker vi likevel å følge kravene til universell utforming.

Tilgjengelighetserklæringen er til for å forebygge vansker under bruk av nettsiden, og for tilrettelegging for funksjonshemmede.

De mest merkbare tiltakene vi har gjort for å forbedre tilgjengelighet er:

  • Viktig informasjon inkluderes alltid i tekstform
  • Navigering med tastaturet gjøres kronologisk, og har en logisk fokus-rekkefølge
  • Nettsiden har et responsivt design, og kan trygt vises på en mindre enhet, f.eks. mobil, uten tap av funksjonalitet

Retningslinjer.

Dersom et punkt ikke inkluderes, er det irrelevant ettersom vi ikke har den typen innhold på nettsiden.

Om et punkt er markert opp med et stjernetegn (*), betyr det at kravet ikke er oppfylt.

2.4.2 Sidetitler.

Vi inkluderer en tittel på hver side, samt aktuelle heading 1-6 overskrifter i innholdet, slik at seksjonene skilles godt fra hverandre.

2.4.3 Fokusrekkefølge.

Innholdet på siden kan fokuseres på i en kronologisk rekkefølge, ved bruk av [Tab]-tasten.

2.4.4 Formål med lenke. (i kontekst)

Alle lenker beskrives av enten lenkens tekst, eller innholdet som følger med lenken.

2.4.5 Flere måter.

Viktige nøkkelsider er tilgjengelig både i navigasjonsmenyen og sidens footer.

2.4.6 Overskrifter og ledetekster.

Vi benytter aktuelle elementer for både tekstinnhold og navigasjon.

2.4.7 Synlig fokus.

Elementer med egen styling for fokus er gjort godt synlig.

2.5.1 Pekerbevegelse.

Bilde-slidere kan kontrolleres både med tastatur og/eller mus.

2.5.2 Pekeravbrytelse.

Bilde-slidere kan scrolles både fram og tilbake, slik at feilaktige museklikk kan forhindres.

3.1.1 Språk på siden.

Språket benyttet på våre sider er norsk bokmål. Dette formidles i nettsidens HTML-kode.

3.2.3 Konsekvent navigering.

Lenker i navigasjonsmenyen endres ikke, og er uavhengig av hvilken side brukeren er på.

3.2.4 Konsekvent identifikasjon.

Vi benytter komponenter, slik at den samme typen innhold ser likt ut på hele siden.

3.3.3 Forslag ved feil.

Dersom brukeren leter etter en side som ikke eksisterer, formidles aktuelle løsningsforslag.

4.1.1 Parsing. (oppdeling)

Vi sørger for pålitelig kode i våre komponenter, med formål om å forhindre feilmeldinger.

4.1.2* Navn, rolle, verdi.

De fleste interaktive elementer inneholder aktuelle roller, slik at de bedre kan tolkes programmeringsmessig.